Österreich
Secure Your Business
 

Polityka CIS

 

1. Ogólne

 

CIS jest dostawcą usług w zakresie certyfikacji systemów zarządzania i certyfikacji osób. W przypadku dwóch obszarów usług: bezpieczeństwa informacji i jakości usług IT, CIS posiada akredytację - jako jednostka certyfikująca, wydane przez Austriackie Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Certyfikacja oferowana przez CIS dotyczy systemów zarządzania funkcjonujących w zgodzie z normami międzynarodowymi (ISO). W zakresie certyfikacji osób, nasze certyfikaty są traktowane jako podstawa do certyfikacji.

 

CIS CERT uważa, że wartość certyfikacji charakteryzują następujące czynniki:

  • stosowania zasad uznanych w skali międzynarodowej, np. Normy ISO

  • akredytację przyznaną przez właściwy organ akredytacyjny

  • poniższymi zasadami

2. Bezstronność

CIS CERT jest niezależną spółką Dzięki temu CIS może swobodnie kształtować swoją politykę, misję oraz cele. Jako niezależna jednostka certyfikacyjna jako jedyna ma wpływ na swój sposób działania i decyzje. Zobowiązaniem nadrzędnym jest zobowiązanie wobec klientów. CIS świadczy usługi dla swoich klientów bez ulegania jakimkolwiek wpływom, niezależnie od działania firm konsultingowych, konkurentów lub innych zainteresowanych stron.
CIS posiada akredytację zakresie certyfikacji osób, ponieważ jest przekonany, iż przekazywanie wiedzy dla osób działających w organizacjach pozwala poświadczyć ich kompetencje, które będą miały zasadnicze znaczenie i wpływ na zrównoważone ustanowienie i utrzymywanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jakości usług IT. 

 

3. Kompetencje

CIS koncentruje się na świadczeniu usług w zakresie certyfikacji osób i systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania usługami IT. Wiedza techniczna i doświadczenie są wartością dodaną przez dla organizacji wnoszoną przez auditorów i trenerów CIS. Dodatkowe usługi w zakresie doradztwa i konsultingu, które wykraczają poza to zakres certyfikacji i szkoleń, nie będą przez CIS nigdy oferowane, ze względu na zapewnienie bezstronność bezstronności prac CIS.

 

 

4. Odpowiedzialność
CIS jest świadoma faktu, że każdy audit może mieć tylko charakter próby. W celu umożliwienia niezależnej decyzji o zgodności systemów zarządzania wdrożonych u naszych Klientów , będąc w zgodzie z wymaganiami norm, akredytacji oraz jakości procesu certyfikacji, oferujemy wszechstronną wiedzę audytorów.

 

5. Otwartość

CIS przekazuje wszystkie niezbędne informacje, które są zgodne z posiadaną akredytacją oraz są przydatne do certyfikacji. Wszystkie elementy związane z otwartością nie lamią stosowanych zasad poufności informacji.

 

6. Poufność

Pracownicy, audytorzy i trenerzy CIS CERT stosują się do wdrożonych w CIS umów i klauzul poufności. Wszystkie osoby działające w ramach organizacji CIS oraz w imieniu CIS, są zobowiązane do przechowywania i zabezpieczania dowodów oraz faktów, które pochodzą z dokumentów Klientów oraz z prowadzonego procesu certyfikacji. Wszystkie informacje pozyskane przez osoby związane z CIS CERT w ramach realizowanych dla naszych Klientów i Partnerów usług, są objęte klauzula poufności.


 

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C