Österreich
Secure Your Business
 

Postępowanie w przypadku reklamacji

Reklamacja i procedura odwoławcza w  

CIS-Certificaton& Information Security Services Sp. z o.o.

 

 

Chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu sposób reklamacji i procedurę odwoławczą stosowaną przez CIS. Postępowanie to jest skierowane przede wszystkim dla klientów naszej jednostki.

 

  • Skargi i odwołania powinny być kierowane do CIS pisemnie,
  • W wyjątkowych sytuacjach, gdy skarga/odwołanie zostanie złożona ustnie, należy ją spisać,
  • Potwierdzenie przyjęcia skargi będzie przesyłane w ciągu jednego tygodnia, 
  • Skargi/odwołania będą rozpatrywane przez CIS,
  • Osoba składająca skargę otrzyma odpowiedź dopiero po całkowitym rozpatrzeniu sprawy.
 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C