Österreich
Secure Your Business
 

Mirosław Bienioszek - nowym Konsulem Honorowym Republiki Austrii w Katowicach

Mirosław Bienioszek, który jest Prezesem Zarządu Quality Austria-Polska Sp. z o.o. oraz firmy CIS –Certification & Information Security Services Sp. z o.o. został powołany na nowego Konsula Honorowego Republiki Austrii w Katowicach.

 

 

 

23 sierpnia 2016r. w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicachnowy konsul przyjął exequatur z rąk Ambasadora Republiki Austrii w Polsce dr Thomasa Buchsbauma oraz Katarzyny Joniec Attaché Departament Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Nowa jednostka w woj. śląskim ma się przyczynić do zacieśnienia współpracy między oboma krajami. Obecnie wolumen handlowy między Austrią a województwem śląskim wynosi 1 mld euro jest jednym z najważniejszych filarów polsko-austriackich stosunków gospodarczych.

 

 

Mała ambasada w najważniejszym regionie Polski

 

 

Śląsk jest dla Austrii bardzo ważnym regionem. W dwustronnym handlu zajmuje pierwsze miejsce spośród wszystkich polskich województw, jeśli chodzi o import towarów z Austrii, drugie natomiast pod względem eksportu. Blisko 25% austriackiego importu z Polski pochodzi ze Śląska. Austriacki eksport na Śląsk obejmuje zaś ok. 15% całkowitego austriackiego eksportu do Polski. Spośród blisko 600 oddziałów austriackich firm w Polsce ok. 100 ma swoje siedziby na Śląsku. Austria zalicza się dzięki temu – obok Niemiec, Holandii, Francji i USA – do największych zagranicznych inwestorów w regionie. To tu działają ważne austriackie przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach zrealizowały w regionie m.in. liczne projekty budowlane. Nowe przedstawicielstwo ma wspomóc przedsiębiorców w zwiększeniu wymiany handlowej między krajami.

 

 

Magazyn Forbes wskazał Austrię jako jeden z siedmiu najważniejszych obszarów rozwoju startupów w Europie. Śląsk od kilku lat walczy o miano regionu, który tworzy atmosferę przyjazną rozwojowi innowacji i technologii. Dlatego jednym z moich priorytetów będzie wpieranie w nawiązywaniu kontaktów i umacnianie doświadczeń między przedsiębiorcami i inwestorami obu państw.

–powiedział Mirosław Bienioszek

Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach

 

Konsulat pełni dziś niemal funkcję małej ambasady poza Warszawą, bowiem klasyczne zadania konsularne, takie jak pomoc obywatelom czy firmom w różnorakich problemach, często ustępują miejsca sprawom takim, jak przekazywanie informacji czy organizacja wydarzeń.

– dodaje dr Thomas M. Buchsbaum

Ambasador Austrii w Polsce

 

Otwarcie_Konsulatu Otwarcie_Konsulatu_1 Otwarcie_Konsulatu_Ambasador

Otwarcie_Konsulatu_Ambasador_Konsul Otwarcie_Konsulatu_Konsul

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C