Österreich
Secure Your Business
 

OFERTA SPECJALNA CIS - CERTIFICATION & INFORMATION SECURITY

CIS - Certification & Information Security GmbH oddział w Polsce, przygotowała specjalną ofertę dla branży motoryzacyjnej w zakresie systemów zarządzania.

Proponujemy przeprowadzanie audytu zerowego dotyczącego zgodności rozwiązań stosowanych w Państwa firmie z wymaganiami norm:

Audyt pozwoli na niezależną ocenę funkcjonujących w Państwa firmie rozwiązań, weryfikację możliwości integracji powyższych systemów z systemami już istniejącymi.

CIS jest dostawcą usług w zakresie certyfikacji systemów zarządzania i certyfikacji osób. CIS posiada akredytację - jako jednostka certyfikująca, wydane przez Austriackie Ministerstwo Gospodarki i Pracy. CIS jest świadoma faktu, że każdy audit może mieć tylko charakter próby. W celu umożliwienia niezależnej decyzji o zgodności systemów zarządzania wdrożonych u naszych Klientów , będąc w zgodzie z wymaganiami norm, akredytacji oraz jakości procesu certyfikacji, oferujemy wszechstronną wiedzę audytorów. CIS przekazuje wszystkie niezbędne informacje, które są zgodne z posiadaną akredytacją oraz są przydatne do certyfikacji. Wszystkie elementy związane z otwartością nie lamią stosowanych zasad poufności informacji Pracownicy, audytorzy i trenerzy CIS CERT stosują się do wdrożonych w CIS umów i klauzul poufności. Wszystkie osoby działające w ramach organizacji CIS oraz w imieniu CIS, są zobowiązane do przechowywania i zabezpieczania dowodów oraz faktów, które pochodzą z dokumentów Klientów oraz z prowadzonego procesu audytu i certyfikacji. Wszystkie informacje pozyskane przez osoby związane z CIS CERT w ramach realizowanych dla naszych Klientów i Partnerów usług, są objęte klauzulą poufności.

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C