Österreich
Secure Your Business
 

Czy polskie instytucje są bezpieczne?!

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił gwałtowny wzrost poziomu zagrożeń w różnych sferach ludzkiego życia. Ataki i nadużycia zdarzają się nie tylko w świecie realnym, ale też coraz częściej - wirtualnym.

 


pobrane_1.jpgZŁOŚLIWY PROGRAM JAKO DOKUMENT TEKSTOWY WORDA
15 lipca 2016 r. na stronie www.rp.pl opublikowano artykuł informujący o próbach ataków szpiegowskich na instytucje rządowe w Polsce, Czechach, Słowacji, na Ukrainie i na Węgrzech. Zdaniem ekspertów hakerom chodziło o dane ekonomiczne i dotyczące współpracy europejskiej. Zastosowano bardzo prostą metodę ataku – jako załącznik do listów e-mail przesyłano złośliwy plik, który udawał dokumenty tekstowe Worda. Jeżeli użytkownik komputera otworzył załącznik, program instalował się w komputerze ofiary, po czym łączył z serwerem dowodzenia i pobierał kolejne elementy. To umożliwiało przejęcie kontroli nad komputerem i przeszukiwanie jego zawartości pod kątem interesujących hakerów danych.

 


TO NIE KONIEC PROBLEMÓW
Próba kradzieży danych ekonomicznych to nie odosobniony przypadek w ostatnim czasie. W tym samym artykule autor podaje informacje dotyczące ataku hakerskiego na serwery polskiego MON. Co prawda tym razem sprawa ataku okazała się swego rodzaju manipulacją i nie dotyczyła istotnych danych, jednakże uświadomiła konieczność podjęcia zdecydowanych działań, które w sposób skuteczny chroniłyby polskie instytucje przed tego typu zdarzeniami.

 

 

Źródło: opracowano na podstawie artykułu Piotra Kościelniaka „Polskie instytucje na celowniku cyberszpiegów”, strona www.rp.pl, 15.07.2016 r.
 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C