Österreich
Secure Your Business
 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

  

Informationssicherheit_globe_web

“50 procent wszystkich firm, które utraciły ważne dane w wyniku katastrofy nigdy nie potrafiło je odzyskać"

 

"W związku z tym 90 procent z tych organizacji musiało zrezygnować z działalności biznesowej w przeciągu dwóch lat.”

 

Centrum Badań nad Systemami Informacji, University of Texas

  

ISO 27001 chroni "rdzeń" firmy
Liczba użytkowników normy ISO / IEC 27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji rośnie w postępie geometrycznym. W roku 2014, ponad 22 000 firm stosowało tą normę. Dotyczy to wszystkich sektorów gospodarki i firm różnej wielkości - od międzynarodowych korporacji do małych i średnich przedsiębiorstw.W odniesieniu do zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem norma ISO 27001 daje firmom możliwość elastycznego działania.

 

Poufność, dostępność, integralność

Organizacje, które przetwarzają poufne dane Klientów, Kontrahentów ale także związane z codziennym know-how i wiedzą, powinny rozważyć certyfikacje swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dzięki ramom technicznym i organizacyjnym wynikającym z oceny efektywności, jak i pętli optymalizacji, system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 umożliwia:

  • maksymalną ochronę danych i informacji
  • wysoką dostępnosć usług IT

 

Wartość biznesowa usług IT rośnie.

Certyfikacja na zgodność z normą ISO / IEC 27001 zwiększa również wartość biznesową prowadzonych w naszych organizacjach usług IT.

 

  • w odpowiedzi na zapytania ofertowe / przetargi
  • wobec klientów
  • wobec władz publicznych
  • w postępowaniu sądowym
  • w przeglądach wewnętrznych

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C