Österreich
Secure Your Business
 

Certyfikacja Centrów przetwarzania danych

Bez tytułu
Jako dostawca w dziedzinie technologii informatycznych
i komunikacyjnych, chcemy zaoferować naszym klientom wysoką jakość
i bezpieczeństwo lokalnych centrów danych. Dlatego też podjęliśmy decyzję
o certyfikacji, którą będziemy systematycznie podtrzymywać.

Dr. Manfred Litzlbauer,
General Manager, Energie AG

 

W ostatnim czasie w całej Europie wzrasta popyt na certyfikację centrów danych. Stale rozwijający się trend, w którym firmy coraz częściej korzystają z zewnętrznych (outsourcingowych) usług IT i wykorzystują cloud computing (,,chmur") do przechowywania danych, wymusza na dostawcach konieczność zapewnienia najwyższej jakości, skuteczności, wydajności i bezpieczeństwa ich centrów danych. Potwierdzeniem tego może być certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną. Obecnie zdobycie i utrzymanie klientów stanowi najważniejszy priorytet.

 

W Ameryce certyfikacja centrów danych popularna stała się wraz z opublikowaniem normy ANSI/TIA 942 (American National Standards Institute / Telecommunications Industry Association), czyli od roku 2005. Standard ANSI/TIA 942 - Standard dla infrastruktury telekomunikacyjnej w centrach danych - zawiera minimalne wymagania dla infrastruktury telekomunikacyjnej w potężBez tytułu1nych i bezpiecznych centrach danych. Do momentu publikacji europejskiego standardu - European Data Centre Standard EN 50600 - CIS wszelkie akredytowane działania certyfikacyjne dotyczące centrów danych przeprowadza na zgodność z amerykańską normą ANSI/TIA 942, której ,,cechy szczególne" interpretowane są zgodnie z europejskimi standardami. Po publikacji normy EN 50600 wszystkie wydane przez CIS certyfikaty, będą aktualizowane z ANSI/TIA 942 do EN 50600 w trakcie audytów nadzorczych lub recertyfikacyjnych.

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C