Österreich
Secure Your Business
 

zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania

Zahnr_NW.jpg
    Nie ryzykuj! Zabezpiecz swój biznes

 

   Podobnie jak w futbolu najlepszą obroną jest atak, tak w biznesie
   najskuteczniejszą formą minimalizacji ryzyka jest aktywne zapobieganie.
   W dzisiejszym skomplikowanym świecie biznesu do zarządzania ryzykiem nie
   wystarczy już tylko intuicja: ta była dobra w minionej już dawno epoce
   pionierów. Obecnie potrzebne są profesjonalne narzędzia i kompetentne
   wsparcie.

 
 

Systemy zarządzania ryzykiem i ciągłością działania zakładają systematyczne podejście do przewidywania potencjalnych sytuacji zagrożenia. dobrze ukierunkowane i systematyczne zapobieganie jest najlepszą ochroną dla firm, mającą na celu uniknięcia potencjalnych skutków wyrządzonych przez zagrożenia oraz zwiększenie szans na osiągnięcie wyższych zysków przez przedsiębiorstwo. Różnice społeczne w dużych obszarach gospodarczych, a także globalizacja przestępczości przyczyniają się do wzrostu zagrożeń dla każdej firmy. Ochrona własnej organizacji,
w całym łańcuchu dostaw, związana z incydentami i ich skutkami jest często zaniedbywana. W związku z tym głównym wyzwaniem dla każdej organizacji jest zarządzanie polegające na znalezieniu odpowiedzi i rozwiązań dla tych zagrożeń.

 

CIS - Certification & Information Security Services wychodząc naprzeciw globalnym wyzwaniom i oczekiwaniom klientów w swojej ofercie zawrze nowe działania związane z certyfikacją, oceną i szkoleniami w zakresie zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania. Wykaz usług przedstawiono poniżej:

 Zapraszamy do współpracy!

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C