Österreich
Secure Your Business
 

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT W ZGODNOŚCI Z ISO 20000

  

 

Od ITIL do ISO – certyfikat czyni przywództwo widocznym.


Zwiększenie wydajności, redukcja kosztów. Najwyższa jakość usług. ISO/IEC 20000 czyni to możliwym. Dla standaryzacji to pierwszy certyfikowany światowy standard przeznaczony do zarządzania usługami IT koncentrujący się na podnoszeniu jakości, zwiększaniu wydajności i redukcji kosztów. Międzynarodowy standard, który wywodzi się zbrytyjskiej normy  BS 15000, opisuje zintegrowany zestaw procesów zarządzania w obszarze dostarczanie usług informatycznych. Jego zawartość sukcesywnie odwzorowuje wymagania ITIL (biblioteka infrastruktury IT).

  

 

Minimalizując koszty: oszczędności nawet do 48%
Szansa na oszczędność czasu i pieniędzy jest istotna. Według badań IDC, wdrożenie oprogramowania do zarządzania zgodnego z normą ISO 20000 pozwala firmom zaoszczędzić około 48% czasu pracy dla eliminowania błędów, 37% dla utrzymania infrastruktury sieciowej i 26% dzięki zmianom w zarządzaniu. Według przeprowadzonych badań Materna w zakresie zarządzania usługami IT w zgodności z ITIL w Niemczech i w Austrii, 53% ankietowanych wskazuje jako największą zaletę uzyskanie transparentności i odpowiedniej jakości oferowanych usług IT. Imponujące: 96% użytkowników ITIL poleca stosowanie wymagań innym organizacjom.

 

 

Certyfikat jako przewaga konkurencyjna.
To właśnie tutaj zaczyna się ISO 20000, natomiast ITIL umożliwia wyłącznie  certyfikację osób. Certyfikacja wg. ISO 20000 jest możliwa dla osób (ISO 20000 Auditor, ISO 20000 Konsultant), jak również dla samej organizacji lub częściowych jej obszarów. Tak więc przewaga firmy staje się widoczna.
  

 

Korzyści dzięki certyfikacji w zgodności z ISO 20000:

 

  • Wymierne oszczędności.icon_istockphoto_Zeffss1
  • Koszty, których układ jest przejrzysty.
  • Produktywność, która wzrasta.
  • Jakość również poprzez zastosowanie optymalizacji.
  • Standard uznawany w świecie.
  • Certyfikat sprawia, że przywództwo jest widoczne.
  • Możliwości benchmarkingowe dzięki zestandaryzowanym usługom.

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C