Österreich
Secure Your Business
 

ISO 20000 W SKRÓCIE

 

ISO20000_MichaelRoesch_web

 

Lider w konkurowaniu na poziomie międzynarodowym dzięki:
- naszemu rozwiązaniu ASP , POOL4TOOL modelowanie procesów w systemie zarządzania.
- zastosowanie systemu w zgodności z ISO 20000 co pozwala nam na wykazania zgodności z ITIL, a potwierdzeniem tego jest certyfikat.

 

  

Michael Rösch,
Chief Technical Officer
Selected Services

 

 

Jakość w zarządzaniu usługami IT staje się mierzalna.
Podobnie jak na wszystkich norm ISO, kluczowym elementem normy ISO / IEC 20000 jest model dla doskonalenia procesów w oparciu o metodykę PDCA (Plan-Do_Check_Act). Zastosowanie tej metodyki prowadzi do ciągłego doskonalenia, a w efekcie do wzrostu jakości i efektywności usług. Cele i zadania oraz istotne wskaźniki takie jak "zadowolenie klienta" lub "dostępność usług", są ustalone okresowo podczas opracowywania wskaźników w celu ich optymalizacji.
Dzięki swojej elastyczności, standard ISO 20000 może być stosowany w organizacjach o różnej wielkości i w rożnych segmentach rynku.

 

 

ISO 20000 umożliwia dostawcom i operatorom IT:

  • projektowanie infrastruktury IT w sposób bardziej przejrzysty;
  • zwrócić uwagę na słabe punkty procesów IT w organizacji;
  • aktywować wsparcie na szczeblach zarządczych w organizacji dla zarządzania środkami infrastruktury IT;
  • zidentyfikować efektywność procesów IT w wybranych dziedzinach.

 

Ochrona inwestycji

Ponadto, certyfikacja wg. do ISO 20000 umożliwia ochronę inwestycji. Statystycznie potwierdzone - staje się oczywiste, że inwestycje w optymalizacji procesów bez ich ciągłego doskonalenia mogą przynieść tylko krótkotrwałe sukcesy. Jeżeli w zgodności z normą przeprowadzane są audity nadzorcze i recertyfikacyjne będzie to jedno z narzędzi wspomagających ciągłe doskonalenie i zapobiegawcze dla krótkoterminowych działań. Przegląd wykonany przez niezależną stronę trzecią umożliwia również uwidocznienie niezgodności z wymaganiami i podjęcie działań korekcyjnych. Dzięki temu, ISO 20000 okazuje się być strategicznym elementem zarządzania organizacją.

 

  

ISO20000_darts_web

Ukierunkowanie na ISO 20000 i ISO 27001

Norma ISO 20000 obejmująca swym zakresem zarządzanie usługami IT jest postrzegana jako przydatne uzupełnienie dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w zgodności z ISO 27001. Podobna struktura norm tworzy efekt synergii i umożliwia modelowanie systemów w ramach zintegrowanego systemu zarządzania. Również w pełni możliwe jest zintegrowanie systemów zbudowanych wg norm ISO 20000 i ISO 27001 z systemami zarządzania jakością lub środowiskiem wg ISO 9001 i ISO 14001.
Takie możliwości tworzą jeszcze jeden niebagatelny argument: poprzez zintegrowanie dokumentacji i prowadzenie zintegrowanych auditów, organizacja w sposób znaczny redukuje koszty.

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C