Österreich
Secure Your Business
 

Ogólne warunki zgłoszeń na szkolenia

Zgłoszenia powinny być dokonywane na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym. Formularz może zostać przekazany przez:


Faks: +48 32 216 26 41
e-mail: office.pl@cis-cert.com
Pocztę na adres: CIS – Certification & Information Security Services Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 14, 43-190 Mikołów

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Termin zgłoszeń mija na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  Po otrzymaniu zgłoszenia przez CIS - uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności ich otrzymania. Informacja o rezygnacji ze szkolenia (np. z powodu choroby) powinna być przekazana do CIS niezwłocznie.


Rejestracja odbywa się zgodnie z ogólnymi warunkami uczestnictwa, jak również innymi zasadami stosowanymi przez CIS np. warunkami przystąpienia do egzaminu lub okresu ważności certyfikatów oraz ogólnymi warunkami dla posiadaczy certyfikatów. Wszystkie ww. warunki są integralną częścią zgłoszenia. Informacje na ich temat można znaleźć na stronach opisujących poszczególne szkolenia.


Warunki płatności


Wpłata za udział w szkoleniu i egzaminie powinna być dokonana w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Uczestnicy otrzymują faktury przed rozpoczęciem szkolenia. Cena obejmuje cały przebieg kursu, materiały dydaktyczne i dokumentację egzaminacyjną oraz przerwy kawowe i obiad. Cena nie zawiera podatku VAT.
Wpłaty należy dokonać na nr rachunku: 63 1050 1399 1000 0090 3008 1351 w ING Bank Śląski.
W treści przelewu wpłaty prosimy podać nazwisko uczestnika oraz datę i nazwę szkolenia.

 

Rezygnacja i zmiana zgłoszenia


Rezygnacja i zmiana zgłoszenia powinna zostać skierowana do CIS w formie pisemnej. W przypadku odwołania uczestnictwa w terminie krótszym aniżeli 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data otrzymania powiadomienia), związana jest z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Jeśli osoba uczestniczy tylko w szkoleniu lub przystępuje wyłącznie do egzaminu, nie będzie od niej pobierana pełna opłata za szkolenie.
CIS zastrzega sobie możliwość zmiany daty, miejsca, trenera oraz treści szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują w pełni zwrot wniesionej opłaty.

 

Ochrona danych

 

Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych i zapisanie ich na potrzeby postępowania dotyczącego wydarzenia oraz prowadzenia rejestru klientów zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U 1997 Nr 133 poz 883 z późn. zm.). Kandydat wyraża również zgodę na otrzymywanie od CIS informacji o innych usługach oferowanych przez Jednostkę. Zgoda ta może zostać w każdej chwili wycofana. Dane właścicieli ważnych certyfikatów CIS mogą zostać opublikowane na naszej stronie internetowej.

Zakwaterowanie

 

Cena szkolenia nie zawiera zakwaterowania. Jednak uczestnicy mogą uzyskać zniżki na nocleg w hotelu, w którym organizowane jest szkolenie w przypadku, gdy powołają się na CIS.
 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C