Österreich
Secure Your Business
 

WYTYCZNE DLA ODTWARZANIA TECHNIKI TELEINFORMATYCZNEJ PO KATASTROFIE NA PODSTAWIE ISO 24762

 

 CEL SZKOLENIA

 • Zrozumienie zasad odtwarzania systemów IT po awarii.
 • Określenie minimalnego wpływu negatywnych i nieprzewidzianych zdarzeń oraz szczegółowych planów odtwarzania systemów.
 • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 2476 oraz rozbudowanie wiedzy dotyczącej ciągłości działania o tematykę odtwarzania systemów po awarii.
   
 ODBIORCY SZKOLENIA

 

 • Osoby odpowiedzialne za strategię firmy
 • Osoby odpowiedzialne za ryzyko operacyjne
 • Managerowie odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór nas systemem BCM
 • Audytorzy zarządzania ciągłością działania
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji
 ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 

 • Usługi odtworzenia techniki teleinformatycznej po katastrofie
  • zarządzanie aktywami
  • zarządzanie współpracą z dostawcami
  • uzgodnienia dotyczące zleceń zewnętrznych
  • bezpieczeństwo informacji
  • aktywacja i dezaktywacja planu odtworzenia po katastrofie
  • szkolenia i kształcenie zawodowe personelu
  • dokumentacja
 • Obiekty związane z usługami odtworzenia techniki teleinformatycznej po katastrofie
  • lokalizacja miejsc odtworzenia po katastrofie
  • środki kontroli dostępu fizycznego
  • bezpieczeństwo obiektów
  • obszary dedykowane
  • środki zabezpieczenia środowiskowe
  • zabezpieczenia techniczne
  • centrum zarządzania kryzysowego
  • obiekty o ograniczonym dostępie
  • zaplecze pomocnicze niezwiązane bezpośrednio z odtwarzaniem po katastrofie
  • cykl życia obiektów i urządzeń pomocniczych
 • Funkcje zapewniane przez zewnętrznego dostawcę usług
  • przegląd stanu odtworzenia po katastrofie przez organizację
  • wymagania dotyczące obiektów
  • wiedza i doświadczenie
  • kontrola dostępu logicznego
  • gotowość operacyjna i dotycząca urządzeń teleinformatycznych
  • zarządzanie usługami
  • plan reagowania kryzysowego
 • Ciągłe doskonalenie
   

 

 CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
2 dni / 16 godzin
 
 TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 
Aktualne terminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń


 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)
 PRZEWIDYWANE EFEKTY SZKOLENIA

 • Umiejętność minimalizowania czasu przywrócenia działalności po wystąpieniu awarii
   
 • Opracowanie scenariuszy i testowania zdolności działania po wystąpieniu awarii
   
 • Znajomość normy ISO 24762
   
 DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C