Österreich
Secure Your Business
 

System bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia zgodny z wymaganiami ISO 27799:2010

 

 CEL SZKOLENIA

 • Uświadomienie i przybliżenie pracownikom służby zdrowia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001.
   
 • Zdobycie wiedzy na temat wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wynikającego z dodatkowych wytycznych ISO 27799.
 ODBIORCY SZKOLENIA

 

 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie bezpieczeństwa informacji.
 • Wyższa i średnia kadra kierownicza, a w szczególności osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, w tym pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych, administratorzy danych osobowych (ABI), oficerowie bezpieczeństwa.
 • Audytorzy, którzy chcę zdobyć podstawy wiedzy z zakresu audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Pracownicy odpowiedzialni za kontakty z kluczowymi klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi.
 ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) zgodnego z PN-ISO/IEC 27001 względem specyfiki pracy służbie zdrowia
 • Krytyczność przetwarzanych danych w środowisku ochrony zdrowia
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Postępowanie z ryzykiem w podejściu procesowym
 • Projektowanie, wdrażanie i certyfikacja systemu bezpieczeństwa informacji
 • Analiza zabezpieczeń
 • Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego A normy PN-ISO/IEC 27001.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
2 dni / 16 godzin
 
 TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 
 Aktualne teminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń

 


CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)
   
 PRZEWIDYWANE EFEKTY KOŃCOWE

 

 • Zapoznanie uczestników z normami i standardami w zakresie bezpieczeństwa informacji w obrębie służby zdrowia.
   
 • Podniesienie umiejętności w ramach wdrożenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).
 • Umiejętność wyboru skutecznych zabezpieczeń w ramach wszystkich obszarów wynikających z ISO 27799.
 DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

 Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie.
 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C