Österreich
Secure Your Business
 

OchronA danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów

 

 CELE SZKOLENIA

1) Pogłębienie wiedzy na temat aktualnych norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych    

    obowiązujących w Polsce i UE.

 

2) Nabycie umiejętności sprawnego i prawidłowego dokumentowania procesu ochrony danych  

    osobowych.

 

3) Suteczne przygotowanie firmy do kontroli GIODO.

 

4) Zaznajomienie z najczęstszymi incydentami w obszarze ochrony danych osobowych oraz    

    konsekwencjami z nich wynikającymi.
 

 ODBIORCY SZKOLENIA

 • Administratorzy Danych
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
 • Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Kontrolerzy
 • Pracownicy HR
 • Osoby, które przetwarzają dane w firmie
 PROGRAM SZKOLENIA


1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych. Niezbędne definicje i wymagania obligatoryjne.

 

2. Potrzeba ochrony danych w dobie rozwoju nowych technologii oraz zmian w zakresie ochrony danych     osobowych wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27    

    kwietnia 2016.

 

3. Legalność przetwarzania danych osobowych:

 • ustawa i akty wykonawcze
 • prawa osób, których dane dotyczą
 • spełnienie obowiązku informacyjnego
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • prowadzenie wymaganych ewidencji i wykazów (prezentacja wzorów dokumentów)
 • zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych (forma papierowa, elektroniczna, inna)
 • rola GIODO w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Proces udostępniania danych osobowych.

 

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych (przykłady niezbędnych zapisów i przykładowy wzór        umowy)

 

6. Najlepsze praktyki współpracy ze stronami trzecimi.

 

7. Wymagania dotyczące dokumentacji: Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem   

    informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

 

8. Role i obowiąki Administratora Danych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora  

    Systemu. Praktyczne aspekty posiadania ABI.

 

9. Monitorowanie pracowników (case study).

 

10. Najlepsze praktyki audytu zabezpieczeń dotyczących zapewnienia poufności, integralności i  

      rozliczalności przetwarzanych danych za pomocą sieci komputerowej, urządzeń takich, jak; laptop,        smartphone, tablet, nośniki danych itp.

 

11. Weryfikacja procesów związanych z:

 • kontrolą dostępu
 • regułą privacy-by-design, privacy-by-default w odniesieniu do systemów IT
 • zarządzaniem kopiami zapasowymi
 • zarządzaniem nośnikami
 • ochroną przed szkodliwym oprogramowaniem 
 • przeglądami i konserwacjami systemów i urządzeń
 • planami zapewnienia ciągłości działania.

12. Zarządzanie incydentami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

13. Odpowiedzialność i konsekwencje w zakresie ochrony danych osobowych.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

 
         1 dzień / 8 godzin lub 2 dni / 16 godzin          


 

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 
Aktualne terminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń
 

 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Ciepły posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie).
 CO CI DA UDZIAŁ W SZKOLENIU

 • Zaktualizujesz i uporządkujesz swoją wiedzę na temat norm prawnych i zasad dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce, UE oraz na świecie
 • Otrzymasz darmowy pakiet niezbędnych dokumentów i usystematyzujesz swoją wiedzę z zakresu dokumentowania ochrony danych osobowych
   
 • Skutecznie przygotujesz sie do kontroli sprawowanej przez GIODO
   
 • Poznasz najczęstsze zagrożenia w obszarze ochrony danych osobowych i będziesz wiedział, jak im zapobiegać.
   
 DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
 
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C