Österreich
Secure Your Business
 

Skuteczny system bezpieczeństwa

 

CEL SZKOLENIA

 

Przekazanie uczestnikom informacji na temat dostępnych na rynku rozwiązań technicznych i proceduralnych w dziedzinie bezpieczeństwa obiektów sieci handlowych.
 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolnie skierowane jest do:
 • Kadry zarządzającej
 • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem operacyjnym
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie regulacji w obszarze bezpieczeństwa
 • Administratorów obiektów
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne i współpracę z firmami zewnętrznymi w zakresie ochrony obiektów
   
ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Dzień 1
 • Ryzyko operacyjne w odniesieniu do obiektów sieci retail.
  • Czym jest ryzyko operacyjne?
  • Jaki wpływ na prowadzoną działalność ma ryzyko operacyjne?
  • W jaki sposób można ograniczać ryzyko operacyjne w przedsiębiorstwie?
 • Budowanie Skutecznego Systemu Bezpieczeństwa.
  • Z jakich elementów składa się Skuteczny System Bezpieczeństwa?
  • Na czym polega budowa Skutecznego Systemu Bezpieczeństwa?
  • Jakie korzyści może nieść ze sobą Skuteczny System Bezpieczeństwa?
 • Korzystanie z usług koncesjonowanych agencji ochrony.
  • Na podstawie jakich przepisów funkcjonują w Polsce agencje ochrony?
  • Gdzie szukać profesjonalnych Dostawców usług ochrony osób i mienia?
  • Jak negocjować warunki umowy i jakich błędów unikać podczas zawierania umów?

 


Dzień 2

 • Współpraca z policją w obliczu zagrożeń występujących w sieciach retail.
  • Jakie zadania realizują policjanci w stosunku do przedsiębiorców?
  • Kiedy dany czyn jest kwalifikowany jako wykroczenie, a kiedy jako przestępstwo?
  • Gdzie i jak składać zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, albo przestępstwa?
 • Audyt zewnętrzny – sposób na poprawę poziomu bezpieczeństwa.
  • Jak rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa?
  • Dlaczego korzystanie z usług audytorów zewnętrznych jest opłacalne?
  • Jak weryfikować jakość usług świadczonych przez audytorów zewnętrznych?


CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin
 
TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA


 

Aktualne teminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń
 

 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)
PRZEWIDYWANE EFEKTY KOŃCOWE


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać wiedzę z zakresu dostępnych na rynku rozwiązań technicznych i proceduralnych w zakresie bezpieczeństwa w handlu, czyli obszaru w który sklep lub sieci mogą samodzielnie poprawiać aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa klientów, pracowników oraz zabezpieczyć się przed stratami.

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C