Österreich
Secure Your Business
 

Zarządzanie ciągłością działań BCM na podstawie ISO 22301

 

 CEL SZKOLENIA
 
 • Zrozumienie zasad wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa i działania w ochronie przed potencjalnie negatywnymi skutkami biznesowymi sytuacji kryzysowych.
   
 • Określanie, w jakich obszarach BCMS może zminimalizować wpływ negatywnych i nieprzewidzianych zdarzeń.
   
 • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 22301 oraz pojĘciem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
   
 • Zbudowanie wiedzy o ciągłość działania.
 ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za strategię firmy
 • Osoby odpowiedzialne za ryzyko operacyjne firmy
 • Menedżerowie odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór nad systemem BCM
 • Audytorzy zarządzania ciągłością działania
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji
 ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA
 
 • Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania (BCM)
 • Zrozumienie zasad funkcjonowania organizacji
 • Określenie strategii przetrwania
 • Wymagania systemu BCMS
 • Opracowanie i wdrożenie reakcji na nieprzewidziane zdarzenia
 • Aktualizacja i przegląd planów
 CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
2 dni / 16 godzin
 
 TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

Aktualne terminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń

 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)
 PRZEWIDYWANE EFEKTY KOŃCOWE
 
 • Umiejętność zdefiniowania podstawowych założeń Ciągłości Działania w organizacji.
   
 • Zrozumienie strategii Zarządzania Ciągłością Działania w obszarze działalności danej firmy/organizacji.
   
 • Poznanie wymagań normy ISO 22301.
 • Identyfikacja najbardziej krytycznych elementów dla skutecznego BCMS.
 DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
 
Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C