Österreich
Secure Your Business
 

Zarządzanie ryzykiem w procesach związanych z bezpieczeńtwem infromacji na podstawie ISO 31000

 

 CEL SZKOLENIA

 • Uzmysłowienie potrzeby stosowania i ważności procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem.
   
 • Zapoznanie uczestników z opracowywaniem i wdrażaniem procesu zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000.
 ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za strategię firmy
 • Osoby odpowiedzialne za ryzyko operacyjne firmy
 • Menedżerowie odpowiedzialni za proces analizy ryzyka
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i procesy związane z ciągłością działania
 ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do programu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Pojęcia i definicje odnoszące się do zarządzania ryzykiem
 • Standardy, ramy i metodologia zarządzania ryzykiem
 • Proces identyfikacji i analizy ryzyka
 • Szacowanie ryzyka
 • Konsekwencje akceptacji ryzyka a aspekty związane z bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ryzykiem rezydualnym
 • Proces informowania o ryzyku
 • Monitorowanie i przegląd ryzyka
 • Narzędzia oceny ryzyka
 • Wsparcie zarządzania ryzykiem poprzez normę 27005
 • Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania ryzykiem zgodnym z ISO 27001
 CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
2 dni / 16 godzin
 
 TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 
 Aktualne teminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń

 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)
   
 PRZEWIDYWANE EFEKTY KOŃCOWE
 • Przyswojenie pojęć, podejść, metod i technik niezbędnych do efektywnego zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000.
   
 • Zrozumienie relacji między zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z wymaganiami różnych stron w organizacji.
   
 • Zdobycie umiejętności w zakresie wdrażania, utrzymania i zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000.
 DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
 
Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C