Österreich
Secure Your Business
 

Zarządzanie usługami w obrębie IT na podstawie ISO 20000

 

 CEL SZKOLENIA

Otrzymanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania usługami IT zgodnie z wymaganiami ISO 20000.
 
 ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za kierowanie działami IT.
 • Kierownicy projektów IT oraz inne osoby związane z budową modelu usługowego
 • Audytorzy wewnętrzni lub osoby, które chcą zajmować się audytem IT
 • Właściciele procesów związanych z IT, którzy chcieliby poznać wymagania normy w zakresie ich procesów.
 • Pracownicy IT, zaangażowani w funkcjonowanie modelu usługowego.
 • Pracownicy zaangażowani w działania utrzymania Systemów Zarządzania (ISO 9001, ISO 27001) w organizacjach rozważających wdrożenie ISO/IEC 20000.
 • Wyższa i średnia kadra kierownicza, a w szczególności osoby, które widzą swoja przyszłość w usprawnianiu funkcjonowania działów IT
 ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do zarządzania usługami IT i międzynarodowych norm ISO związanych z IT
 • ISO 20000 - interpretacja wymagań normy
 • Planowanie i wdrażania zarządzania usługami
 • Planowanie i wdrażanie nowych lub zmienionych usług
 • Procesy związane z dostarczaniem usług
 • Zarządzanie poziomem usług
 • Procesy zarządzania relacjami biznesowymi i poddostawcami
 • Procesy rozwiązań w aspekcie incydentów i problemów
 • Produkty projektu budowania Systemu Zarządzania Usługami,
 • Zasady dokumentowania Systemu Zarządzania Usługami,
 • Zasady wdrażania zaprojektowanych rozwiązań Systemu i budowa świadomości usługowej w organizacji,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Usługami oraz raportowanie,
 • Integracja Systemu Zarządzania Usługami z innymi systemami zarządzania w organizacji.
 • Proces certyfikacji w obszarze zarządzania usługami IT.
 CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
2 dni / 16 godzin
 
 TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 
 

Aktualne teminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń
 

 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)
 PRZEWIDYWANE EFEKTY KOŃCOWE

 • Zapoznanie uczestników z normami i standardami w zakresie zarządzania usługami.
   
 • Podniesienie umiejętności w ramach zarządzania usługami zgodnie z wymaganiami ISO 20000.
   
 • Umiejętność projektu wydajnego systemu wsparcia organizacji w aspekcie usług IT.
 • Zapoznanie uczestników z obecnymi priorytetami i przyszłością w zakresie współczesnego podejścia do zarządzania usługami IT.
 DOKUMENT POTWIERDZAJACY
 
Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C