Österreich
Secure Your Business
 

manager zarządzania CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA wg iso 22301 - szkolenie akredytowane

CEL SZKOLENIA


Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą znać procesy i wymagania związane z realizacją normy ISO 22301 w przedsiębiorstwie i ich praktycznym zastosowaniem.

 

WARUNKI UDZIAŁU


Ukończenie szkolenia pełnomocnika ds. zarządzania ciągłością działania, jak i opracowanie pracy projektu z szkolenia BCMB. Zaletą jest znajomość i doświadczenie w obszarach zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 

GRUPA DOCELOWA
 • Dyrektorzy zarządzający,
 • Prokurenci i inne osoby zarządzające,
 • Auditorzy wewnętrzni,
 • Managerowie ds. jakości, środowiska lub bezpieczeństwa,
 • Pracownicy działów IT,
 • Doradcy biznesowi.
ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA
 • Przegląd wymagań prawnych i norm
 • Pogłębienie wymagań prawnych
 • Pogłębienie norm: ISO 28000, ISO 31000, ISO 31010, ONORM S 240ff, ONR 192400
 • Koncepcja bezpieczeństwa
 • Pogłębienie integracji z istniejącymi systemami zarządzania
 • Standardy przemysłu
 • Strategie i koncepcje
 • Planowanie sytuacji awaryjnej, ochrona przed katastrofą
 • Praktyczne porady i najlepsze przykłady
 • Opracowanie specjalistyczno-branżowe wybranych prac w grupie 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA


2 dni / 16 godzin

 

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA


 Aktualne terminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń

 
Do podanych cen doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)
PROFIL ZAWODOWY


Manager ds. zarządzania ciąglością działania posiada odpowiednią wiedzę i zdolności do systematycznego rozpoznania oceny ogólnych i specyficznych zagrożeń dla przedsiębiorstwa, a także do rozwinięcia i realizacji działań do opanowania lub zapobieganiu ryzyku. Posiadają poza tym szerokie operacyjne i systematyczne zrozumienie ryzyka, znają ważniejsze prawne i regulacyjne warunki, jak i metody oraz narzędzia. Są również w stanie systematycznie integrować operacyjne zarządzanie ciągłością działania z procesami zarządzania.

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują certyfikat ,,Managera zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301"
 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C