Österreich
Secure Your Business
 

pełnomocnik zarządzania ryzykiem wg iso 31000 - szkolenie akredytowane

CEL SZKOLENIA


Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać wymagania standardu ISO 31000 w organizacji, realizować zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki zarządzania i dbać o doskonalenie systemu.

 

WARUNKI UDZIAŁU


Zaletą jest znajomość i doświadczenie w obszarach zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 

GRUPA DOCELOWA
 • Menadżerowie operacyjni, wnoszący istotny wkład do zarządzania ryzykiem w organizacji,
 • Osoby chcące kształcić w zakresie zarządzania ryzykiem.
ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA
 • Podstawy zarządzania ryzykiem (ISO 31000)
 • Przegląd wymagań prawnych i norm
 • Proces zarządzania ryzykiem, integracja w istniejące systemy zarządzania
 • Metody analizy i oceny ryzyka (ISO 31010)
 • Specjalistyczne branżowe opracowanie wybranych kategorii ryzyka w grupie
 • Przygotowanie pracy projektu z łatwym, dostępnym narzędziem analizy i oceny ryzyka
 • Zewnętrzna organizacja i odpowiedzialność
   
 • EGZAMIN
CZAS TRWANIA SZKOLENIA


2 dni / 16 godzin

 

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA


 

 Aktualne terminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń


Do podanych cen doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)
PROFIL ZAWODOWY


Pełnomocnicy ds. zarządzania ryzykiem mogą systematycznie rozpoznawać operacyjne zagrożenia dla przedsiębiorstwa. Posiadają oni operacyjne zrozumienie dla podstawowego ryzyka i znają ważniejsze prawne i regulacyjne warunki, jak i podstawowe metody oraz narzędzia.

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują akredytowany certyfikat ,,Pełnomocnika zarządzania ryzykiem wg ISO 31000"
 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C