Österreich
Secure Your Business
 

Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania

 

 

ZRZarządzanie ryzykiem

Celem tej serii szkoleń jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym i jego realizacji. Ze względu na bliskość metodologiczną z jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem informacji, itp., szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem są cennym uzupełnieniem już posiadanych kwalifikacji w ww. obszarach. Zarządzanie ryzykiem zwiększa kwalifikacje wszystkich pracowników wyższego szczebla, takich jak: Pełnomocnik, Kierownik, Inżynier bezpieczeństwa, itp. Szczególną uwagę przywiązuje się do integracji systemu zarządzania ryzykiem z innymi funkcjonującymi w firmach systemami zarządzania.

Szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem skupiają się na wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw, w tym: finansowym, produkcyjnym, jakości produktów i usług, ochronie środowiska i bezpieczeństwie informacji. Celem jest utrzymanie zrównoważonego sukcesu organizacji poprzez kontrolowanie potencjalnych zagrożeń. Ponadto zarządzanie ryzykiem stanowi znaczący w procesie budowania zaufania pomiędzy organizacją a klientami i dostawcami.

Seria szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem obejmuje następujące kursy:


ZBCMarządzanie ciągłością działania

Seria szkoleń z zakresu systemu zarządzania ciągłością działań stanowi pomoc przedsiębiorstwom w zachowaniu ciągłości biznesowej w sytuacjach kryzysowych. System zarządzania ciągłością biznesową (BCMS) informuje, jak organizować działania szkoleniowe, ćwiczenia i przeglądy, aby najważniejsze procesy biznesowe były zdefiniowane i zabezpieczone przed zagrożeniem w przypadku poważnego incydentu.

Zbudowanie efektywnego i wszechstronnego systemu BCMS opartego na zasadach normy ISO 22301 ma podstawowe znaczenie dla tworzenia analiz wpływu na działalność (Business Impact Analysis — BIA), które pomagają w identyfikacji newralgicznych działań, obszarów współzależności i zasobów niezbędnych do wsparcia kluczowych produktów i usług. System BCMS oferuje wgląd w skutki potencjalnej awarii w każdym z tych obszarów i umożliwia zaplanowanie kroków o charakterze strategicznym i taktycznym w celu przygotowania się na najgorszy scenariusz.

Seria szkoleń z zakresu zarządzania ciągłością działania obejmuje następujące kursy:

 

Zapraszamy do współpracy!

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C