Österreich
Secure Your Business
 

CIS – SERIA SZKOLEŃ IS MANAGER

 

 

Egzamin IS Manager


 

Zakres egzaminu:
Zawartość egzaminu odnosząca się do trzech modułów kursu CIS:

  • ISMS Normy ISO 270001 i ISO 27002
  • Podstawy psychologii dla IS Manager
  • Podstawy prawne dla IS Manager
     

 

Dopuszczenie do egzaminu:
Warunki podejścia do egzaminu zostały określone w treści kursów CIS. Rejestracja na egzamin musi być dokonana w formie pisemnej i przesłana do CIS, osoba ubiegająca się o certyfikat musi spełniać warunki określone przez jednostkę certyfikującą oraz powinna udokumentować swoje kwalifikacje. Jeśli osoba ubiegająca się o certyfikat uczestniczyła co najmniej w 80% programu szkoleniowego organizowanego przez CIS, jego umiejętności będą automatycznie uznawane. Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez inną jednostkę certyfikującą, CIS musi zatwierdzić zgodność programu tego szkolenia z własnym programem szkoleniowym realizowanym w tym zakresie. Dla stwierdzenia równoważności programów szkoleniowych osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu zobowiązana jest do złożenia odrębnego wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty prezentujące program szkolenia, w którym osoba brała udział. O dostęp do dokumentów potwierdzających zgodność programu szkoleniowego z ogólnymi wymogami można ubiegać się u jednostki certyfikującej. Po złożeniu przez osobę ubiegająca się o certyfikat wniosku oraz wszelkich wymaganych dokumentów CIS porówna programy szkoleniowe, stwierdzi ich równoważność oraz zatwierdzi ważność uzyskanych przez osobę odpowiednich kwalifikacji. Kontrola ta składa się z technicznej dyskusji i trwa od 30 do 60 minut.

 


Przebieg egzaminu:
Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) trwający 1 godzinę

 

 

Certyfikat:
Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat ,,Information Security Manager wg ISO / IEC 27001”

 

 

Okres ważności certyfikatu:
3 lata

 

 

Kryteria przedłużenia ważności certyfikatu:

  • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
  • Udział w szkoleniu CIS – dalsze doskonalenie zawodowe (Refresher) - w ciągu 3 lat

 

 

<<< Podstawy prawne dla IS Manager

  

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C