Österreich
Secure Your Business
 

CIS – SERIA SZKOLEŃ IS MANAGER

 

Moduł II – Podstawy psychologii dla IS Manager
Od motywacji ludzi do zwiększenia możliwości konfliktów obsługi
 


Opis:
Czasami tworzenie nowych systemów spotyka się ze sprzeciwem – chyba że jesteś z polecenia szkoły psychologii. To jednodniowe szkolenie nauczy Cię podstaw, które z powodzeniem pozwolą Ci wdrażać zdobytą wiedzę techniczną w firmie. Obejmuje ona naukę takich umiejętności jak: zdolność do pracy w zespole, zdolność do rozwiązywania konfliktów, współpracy interdyscyplinarnej lub znajomości modeli relacyjnych, procesów dynamiki grupy i technik motywacji.
Sposób patrzenia na siebie jest również dla Menadżera jednym z czynników decydujących o sukcesie.


 

Ausbildungen_button_Seminarziel

 

Cel szkolenia:
Uczestnicy będą potrafili skutecznie osiągać cele firmy poprzez wyeliminowanie strat spowodowanych tarciem na poziomie relacyjnym. Dowiedzą się również jak tworzyć, zarządzać i motywować zespoły projektowe.

 

 

Czas trwania:
1 dzień

 

 

 

 

<<< ISMS normy ISO 27001 I ISO 27002

Podstawy prawne dla IS Manager >>>


 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C