Österreich
Secure Your Business
 

UZUPEŁNIENIE DLA KARIERY IT, KNOW – HOW O ŚWIATOWYM STANDARDZIE ISO 27001

 

maxl

 

Kurs Information Security Managers and Auditors:

 

Centralne miejsce pracy, takie jak Przedstawiciel Bezpieczeństwa Informacji lub Menadżer Bezpieczeństwa Informacji, z powodzeniem zadomowił się w nowych obszarach handlu i przemysłu. Na całym świecie już ponad 1400 Menadżerów i Auditorów Bezpieczeństwa Informacji zostało przeszkolonych przez CIS zgodnie z międzynarodowymi wymogami i dyrektywami certyfikacji osób. Uzyskanie certyfikatu CIS dla osób fizycznych wg ISO / IEC 27000 czyni różnicę – okazuje się być kamieniem milowym dla dalszej kariery IT.

 


,,Więcej kompleksowej wiedzy technicznej, lepsze zrozumienie, praktyka zorientowana na dyskusję”. Tak osoby, które osobiście brały udział w szkoleniach organizowanych przez CIS, wyjaśniają jakie korzyści czerpią z 4 – dniowego kursu zakończonego egzaminem i potwierdzonego certyfikatem, uznawanym w skali krajowej i międzynarodowej.

 

 
Ing. Dietmar Fink, zastępca szefa Information Management Duropack, 2500 pracowników


fink

,,Jestem bardzo zadowolony z kursu CIS ,,Information Security Manager”. Kurs CIS jest interesujący dla każdego, komu powierzono sprawy organizacyjne związane z bezpieczeństwem informacji. Jednakże kurs jest również interesujący dla osób, które dopiero są na początku swojej ścieżki kariery. Moim zadaniem, było wdrożenie w Durpack polityki bezpieczeństwa dla całej grupy, w 12 obszarach. W tej sytuacji, muszę znać wszelkie wymagania stawiane przez normy i ocenić ich znaczenie dla firmy. Ponadto, certyfikat CIS jest bardzo ważny dla moich działań. W przypadku spółki matki (Constantia Packaginig), przeprowadzamy kontrolę okresowo. Podczas prowadzenia tych działań mam lepszą reputację jako certyfikowany IS Manager. Jednym z atutów w stylu prowadzenia przez wykładowcę szkolenia było to, iż można było zadawać pytania pomiędzy i w czasie dyskusji – rzeczywista wymiana zdań pomiędzy uczestnikami kursu.”

 

 

MMag. Adrienne Steindl, konsultant Devoteam Consulting, Wiedeń, 24 pracowników

 


steindl‘’Wiedza zdobyta podczas kursu CIS ,,Information Security Manager” jest dla mnie solidną podstawą. Zaraz po tym jak zostałam zatrudniona w firmie jako asystent projektu, dane mi było uczestniczyć w Kusie CIS jako ,,nowicjusz”. Tak więc mogłam w krótkim czasie i w sposób bardzo skoncentrowany opracować sposób kompleksowego zrozumienia wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dla konsultantów szczególnie istotne jest aby znać podstawy i interpretację standardów Jednostki Certyfikującej. Nasi klienci mogą korzystać z tej wiedzy przy wdrażaniu Systemu Bezpieczeństwa Informacji”

 

 

  

Martin Lechner, IS Menedżer Travel kart AirPlus, 80 pracowników

 

Ausbildungen_MeinungenKursTN_lechner,, Po tym jak ustalono System Zarządzania Bezpieczeństwem wg. ISO 27001, ważne było dla nas to, aby zapewnić specjalne przeszkolenie osobie zarządzającej tym obszarem. Bez uzasadnionego szkolenia, nie czuł bym się dobrze na swoim stanowisku. Ponadto chciałem powiększyć swoją wiedzę techniczną z zakresu bezpieczeństwa informacji. Certyfikowany kurs CIS IS Manager dał mi dobry wgląd w kwestie prawne i psychologiczne. Takie abstrakcyjne tematy jak zarządzanie ryzykiem i planowanie awaryjne również stały się bardziej plastyczne. Wiedza zdobyta podczas kursu pomogła mi uzyskać możliwość bezpośredniej poprawy naszej firmy.”

 

 

 

 

 

<<< Powrót

 


 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C