Österreich
Secure Your Business
 

KURS CIS – AUDITOR ISO 20000

Zawartość dwudniowego szkolenia, zgodnie z wytycznymi APMG.

 

Grupa docelowa:

 • Audytorzy zewnętrzni, którzy są aktywni w jednostkach certyfikujących i chcą przeprowadzać audity i oceny wg ISO 20000 dla organizacji
 • Audytorzy wewnętrzni i oceniający, którzy chcą przeprowadzać audity i oceny wg ISO 20000 w ramach organizacji w celu ciągłego kontrolowania zgodności z normą.

Uwaga! Auditorom wewnętrznym przygotowującym organizacje do certyfikacji, zaleca się uczestnictwo w trzydniowym szkoleniu ,,Konsultant ISO 20000”


Podstawowe wymagania:

 • Auditor wiodący wg ISO 9000 (IT), ISO 27001, TickIT, IRCA lub CISA
 • Doświadczenie; co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie oceny lub auditów systemów informatycznych oraz procesów zarządzania usługami
 • Dobre umiejętności komunikacyjne

 

Zakończenie:

Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat ,,Auditor ISO 20000” wydany przez APMG i CIS. Uczestnik będzie znał wymagania stawiane przez ISO 20000 i będzie w stanie właściwie je realizować w ramach organizacji. Ponadto, będzie zdolny do przeprowadzania auditów i ocen w ramach organizacji.

 

Plan szkolenia:

 

Dzień 1

 • Wprowadzenie: ISO 20000, system certyfikacji
 • ISO 20000 : Terminologia, system zarządzania, planowanie i realizacja Service Management i nowych zmienionych usług
 • Procesy Service Delivery, cele i realizacja
 • Zadanie 1, weryfikacja
 • ISO 2000 powiązania, przebieg, kontrola i zwalnianie procesów, cele i realizacja
 • Test próbny (1)

 

Dzień 2

 • Powtórzenie
 • ISO 20000 cz. 2 : Informacje
 • Analiza problemów
 • Typowe zestawy narzędzi
 • Zadanie 2
 • Weryfikacja, opinia
 • Egzamin:
  • czas trwania: 1 godzina
  • test wielokrotnego wyboru
  • forma pisemna

 

ISO 20000 Auditor: Przegląd, rejestracja

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C