Österreich
Secure Your Business
 

KURS CIS – AUDITOR ISO 20000

 

Przegląd systemów ITSM, prowadzenie auditów i ocenZe względu na odpowiednie doświadczenie praktyczne, dogłębną znajomość norm i uzyskane certyfikaty ISO/IEC 20000 Audytor uznawany jest za eksperta i najwyższą instancję ITSM Systems. Szkolenie umożliwia uczestnikom przeprowadzanie audytów i ocen. Uczestnicy będą mogli określić zgodności z normami, niezgodności i możliwości optymalizacji. Oficjalny certyfikat APMG pozwoli uczestnikom działać jako biegły w imieniu akredytowanej jednostki lub jako konsultant IT, ze szczególnym uwzględnieniem audytów i ocen wg ISO 20000. CiS jest pierwszą Jednostką Certyfikującą w Austrii, która otrzymała certyfikat APMG.


 

Treść kursu:

  • Wprowadzenie do zawartości normy ISO 20000ISO20000aud_businessPeople
  • Przegląd procedur certyfikacji 
  • ISO 20000: wprowadzenie: warunki, procesy, funkcje
  • ISO 20000 cz. 1 wymagania: Specyfika Service Management
  • ISO 20000 cz. 2 wymagania: Kodeks postępowania
  • Wykorzystanie narzędzi zarządzania usługami
  • Zakres ISO 20000
  • Wdrożenie ISO 20000
  • Egzamin pisemny: 1 godzina

 

Podstawowe wymagania dot. zakończenia kursu


  

 

Czas trwania: 2 dni


Uwaga! Zgłoszenia będą przyjmowane do czterech tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, ponieważ jednostka zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku, do itSMF, o przeprowadzenie egzaminu.


 

Formularz rejestracyjny

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C