Österreich
Secure Your Business
 

MANAGER zarządzania ryzykiem wg iso 31000 - szkolenie akredytowane

CEL SZKOLENIA


Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą znać procesy i wymagania związane z realizacją normy ISO 31000 w przedsiębiorstwie i ich praktycznym zastosowaniem.

 

WARUNKI UDZIAŁU


Ukończenie szkolenia Pełnomocnika ds. zarządzania ryzykiem. Na podstawie integracyjnego podejścia zarządzania ryzykiem zaletą staje się doświadczenie w obszarze zarządzania jakością, środowiskiem
i bezpieczeństwem.

 

GRUPA DOCELOWA
 • Dyrektorzy zarządzający,
 • Prokurenci i inne osoby zarządzające,
 • Auditorzy wewnętrzni,
 • Managerowie ds. jakości, środowiska lub bezpieczeństwa,
 • Pracownicy działów IT,
 • Doradcy biznesowi.
ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA
 • Aspekty psychologiczne w zarządzaniu ryzykiem
 • Pogłębienie wymagań prawnych i norm
 • Interfejsy zarządzania ryzykiem z innymi systemami zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo itp.), funkcje jak i integracja – wykorzystanie synergii
 • Budowa systemu zarządzania ryzykiem
 • Systemy informacyjne – zarządzanie ryzykiem, systemy wczesnego informowania
 • Pogłębienie pracy grupowej
 • Zarządzanie kryzysowe lub awaryjne, komunikacja
 • Matryca ryzyka
 • Identyfikacja, analiza, ocena, monitoring, komunikacja ryzyka
   
 •  EGZAMIN
CZAS TRWANIA SZKOLENIA


2 dni / 16 godzin

 

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA


 Aktualne teminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń

 
Do podanych cen doliczony zostanie 23% podatek VAT/.

 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)
PROFIL ZAWODOWY


Manager ds. zarządzania ryzykiem posiada odpowiednią wiedzę i zdolności do systematycznego rozpoznania oceny ogólnych i specyficznych zagrożeń dla przedsiębiorstwa, a także do rozwinięcia i realizacji działań do opanowania lub zapobieganiu ryzyku. Posiadają poza tym szerokie operacyjne i systematyczne zrozumienie ryzyka, znają ważniejsze prawne i regulacyjne warunki, jak i metody oraz narzędzia. Są również w stanie systematycznie integrować operacyjne zarządzanie ryzykiem z procesami zarządzania.

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują akredytowany certyfikat ,,Managera zarządzania ryzykiem wg ISO 31000"
 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C