Österreich
Secure Your Business
 

CIS – chroń swój Biznes

  

menschen_orange_web

Jako uznana jednostka certyfikująca, CIS - Certification & Information Security GmbH specjalizuje się w certyfikacji systemów zarzadzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO / IEC 27001 oraz systemów zarzadzania jakością usług IT zgodną z normą ISO/IEC 20000.
Doskonała reputacja certyfikatów CIS CERT w kraju i za granicą, jest gwarancją doskonalenia Państwa systemów. Nasze certyfikaty są uznawane przez administracje publiczną, jak i przedsiębiorstwa i firmy prywatne. nasze certyfikaty są uważane za prawdziwą przewagę konkurencyjną i wsparcie organizacji w różnych aspektach działalności.

 

Rozpoznawalność i ogromna wartość naszych certyfikatów wynikają z lat doświadczeń ale przede wszystkim z posiadanej przez nas akredytacji. CIS CERT posiada akredytację wydawaną przez BMWFJ (Federalne Ministerstwo Gospodarki, Rodziny i Młodzieży AUSTRII - AT). Gwarantuje to Państwu absolutną powtarzalność jakości naszej pracy ale także czytelne zasady i procedury certyfikacji.
Certyfikat CIS CERT dostarczy Państwu niezależną ocenę wdrożonego i doskonalonego systemów zarządzania. Auditorzy CIS w trakcie procesu certyfikacji przekażą Państwu swoją dogłębną wiedzę techniczną, Wstępne audyty prowadzone przez CIS są gwarancją doskonałego i optymalnego przygotowane przygotowania Państwa organizacji do procesu certyfikacji. Ważnym aspektem certyfikacji CIS CERT jest stałe motywowanie organizacji do dalszego doskonalenia. Oczywistym dla nas jest, że doskonałym elementem motywacyjnym dla dalszego motywowania pracowników jest możliwość pozytywnego zakończenia
certyfikacji w pierwszej próbie.

 

Istotnym elementem procesu certyfikacji są oferowane przez naszą jednostkę specjalistyczne szkolenia akredytowane oraz nieakredytowane. Informacje z pierwszej ręki dostarczane przez trenerów, będących audytorami są bezsprzecznie istotnym elementem wyboru naszej jednostki, jako docelowego certyfikatora systemów zarzadzania. Szkolenia oferują Państwu nie tylko wiedzę teoretyczną ale przede wszystkim wiedzę praktyczną, niezbędną do przygotowanie swojej organizacji na proces certyfikacji. Szkolenia, które są dostarczane bezpośrednio przez jednostkę certyfikującą CIS CERT Szkolenia te dają gwarancję, zrozumienia idei wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jakości usług IT oraz ich docelowej certyfikacji w naszej jednostce.

 

Dzięki posiadanej przez nas akredytacji, certyfikaty CIS związane z normami ISO 27001 oraz ISO 20000 są dokumentami, które są uznawane przez wszystkie organizacje międzynarodowe.

 

 

Zaufanie - solidną podstawa do osiągnięcia sukcesu.
CIS CERT jako Państwa partner, rozpoznawany na lokalnej i międzynarodowej scenie certyfikacji oferuje szereg korzyści, wzmacniających Państwa siłę i wartość Państwa organizacji:  

  • Impuls dla firmy dalszego rozwoju organizacji: audity CIS zapewnieniają rzetelną analizę mocnych/słabych stron organizacji
  • Oszczędność wynikająca z synergii: wspólne audity CIS CERT wyspecjalizowanej w certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemów zarządzania jakością usług IT, z jednostką Quality Austria z innymi systemami zarządzania, takimi jak system zarzadzania jakością zgodny z ISO 9001 (aby zapoznać się z ofertą Quality Austria wejdź na stronę www.qualityaustria.com.pl) może przynieść oszczędność na poziomie 20-30%
  • Tworzenie wartości: CIS CERT posiada niewątpliwą przewagę konkurencyjną oferując Państwu wyspecjalizowane usługi w zakresie certyfikacji jedynie dwóch systemów, związanych z normami ISO 27001 oraz ISO 20000.
  • Wysoka reputacja certyfikatów CIS CERT: Zaufali nam najwięksi, doceniając wartość wąskiej specjalizacji nastawionej na bezpieczeństwo informacji i jakości IT
  • Fachowa wiedza świadczone przez jednostkę certyfikującą: nasza jednostka cechuje się ogromną wiedzą w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa IT. Nasi audytorzy i trenerzy to wysokiej klasy specjaliści, eksperci oraz inżynierowie systemów IT.
  • Doświadczenie audytorów : Auditorzy CIS gwarantują nieporównanie wysoką jakość swoich prac poprzez znajomość nowoczesnych technologii informatycznych
  • Rozpoznawalność naszych certyfikatów: Międzynarodowe doświadczenie daje nam pewność, iż polskie certyfikacje są tak samo wartościowe jak w ponad 30 krajów świata. Naszym hasłem jest "jedna twarz wobec klienta".
     

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C