Österreich
Secure Your Business
 

kontrola bezpieczeństwa informacji wynikająca z krajowych ram interoperacyjności

   

CEL SZKOLENIA

 

 • Przygotowanie do rzetelnej oceny mechanizmów bezpieczeństwa zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych zawartymiw Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r. (Dz. U. nr 0, poz. 526) oraz w Ustawie o ochronie danych osobowych.
   
 • Wskazanie i charakterystyka minimalnych wymagań zawartych w obowiązujących przepisach.
   
 • Nabycie umiejętności praktycznych z zakresu audytów bezpieczeństwa informacji.
   
 • Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie działalności operacyjnej i organizacyjnej w obszarze związanym z zapewnieniem i oceną bezpieczeństwa informacji najistotniejszych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem systemów IT.
ODBIORCY SZKOLENIA

 • Audytorzy wewnętrzni i pracownicy działów kontroli wewnętrznej.
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
 • Kadra zarządzająca lub inne osoby odpowiedzialne za wdrażanie regulacji w obszarze Bezpieczeństwa.
 • Informatycy, administratorzy lub inne osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa informacji w systemach IT.
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji w organizacji.
ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA


Dzień 1

 • Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnychw zakresie bezpieczeństwa informacji - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dlarejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r.
   
 • Praktyczne podejście do kontroli systemów informacyjnych. Analiza obecnych IT zagrożeń i ich konsekwencji w stosunku do systemów informacyjnych.
   
 • Wsparcie dla audytorów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i normy - najlepsze praktyki z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. normy i standardy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
   
 • Wykorzystanie analizy ryzyka w podejściu do audytu bezpieczeństwa IT. metody porównywania wyników analizy i przetwarzania informacji. Weryfikacja celów zabezpieczeń i zabezpieczeń względem poszczególnych obszarów normy.
   
 • Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnychw zakresie minimalnych wymagań dot. systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.

Dzień 2
 

 • Wprowadzenie do kontroli systemów informacyjnych oraz najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa informacji. Analiza potencjalnych zagrożeń i skutków w obszarze IT.
   
 • Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji:
  • organizacja bezpieczeństwa
  • Outsourcing
  • zarządzanie aktywami i aspekty legalności
    
 • Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. Weryfikacja celów i stosowanych zabezpieczeń w obszarach:
  • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • zarządzanie systemami i sieciami
  • zarządzanie kontrolą dostępu
  • wdrażanie systemów informacyjnych
  • odtwarzanie systemów informatycznych po awarii
CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin
 
TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

Aktualne teminy oraz cena szkolenia  - Harmonogram szkoleń

 

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)
PRZEWIDYWANE EFEKTY KOŃCOWE

 

 • Zapoznanie uczestników z normami i standardami w zakresie bezpieczeństwa informacji.
   
 • Znajomość aspektów prawnych ochrony informacji oraz umiejętność wdrożenia wynikających z nich zabezpieczeń.
   
 • Podniesienie umiejętności w ramach realizacji audytów zgodności bezpieczeństwa informacji z wymaganiami wynikającymi z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r.
   
 • Umiejętność wyboru skutecznych zabezpieczeń(w tym formułowania adekwatnych zaleceń w ramach prowadzonych audytów) dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa w obszarach takich jak:
  • organizacja bezpieczeństwa
  • identyfikacja i klasyfikacja aktywów
  • bezpieczeństwo osobowe
  • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • zarządzanie systemami i sieciami
  • kontrola dostępu
  • pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
  • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
  • zarządzanie ciągłością działań
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C