Österreich
Secure Your Business
 

WSPARCIE PRAWNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 

WSPARCIE PRAWNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI


Wspieramy naszych Klientów w zakresie obsługi prawnej ukierunkowanej na podniesienie świadomości bezpieczeństwa informacji. Uzupełniamy wiedzę prawniczą o wiedzę adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w łączeniu wiedzy prawniczej
o wymagania norm i standardów w zakresie bezpieczeństwa informacji, zarządzania usługami IT oraz zarządzania ciągłością działania.

 

Wspieramy partnerów w zakresie:

 

 • odpowiedzialności kierownictwa spółki w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, bezpieczeństwa informacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa.
 • analizy ryzyka prawnego w zakresie wymagań norm serii ISO 27001.
 • analizy umów związanych z ciągłością działania biznesu, outsourcingu usług IT, wdrożenia planów ciągłości działania.
 • ochrony danych osobowych,
 • informacji niejawnej.
 • własności intelektualnej,
 • ochrony know-how,
 • ochrony praw autorskich i pokrewnych,
 • wymagań zabezpieczenia dokumentacji elektronicznej i szyfrowania danych.
 • dostępu do informacji publicznego BIP i polityki informacyjnej w kontekście wymagań prawnych.
 • postępowań sądowych związanych z bezpieczeństwem informacji, sabotażem
 • zamówień publicznych
 • postępowań rejestrowych
 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C