Österreich
Secure Your Business
 

Normy ISO dla zarządzania jakością usług IT – standardy sprawdzone na całym świecie

 

Najlepsze efekty dzięki standaryzacji :
CERTYFIKAT TWORZY WIZERUNEK TWOJEJ FIRMY

 

Optymalizacja procesów bezpieczeństwa, ograniczenie ryzyka, zwiększenie wydajności, redukcja kosztów – to zadania i cele krytyczne dla sukcesu Państwa organizacji. Można je osiągnąć o wiele bardziej skutecznie i trwale w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania zgodne ze standardami ISO 27001 oraz ISO 20000. Certyfikacja tych systemów daje gwarancje skuteczniejszego zarządzania firmą, niż przy podejmowanych sporadycznie akcjach.

 


Erich_Scheiber_mit_Zertifikat_s_cutt

ISO 27001: Bezpieczeństwo się opłaca
Cały zakres nadzorowanego systemu bezpieczeństwa informacji pozwala nam „usiąść spokojnie” i jednocześnie dynamicznie się rozwijać. Przypadki naruszenia bezpieczeństwa informacji, które wahają się od globalnych ataków wirusów po utratę danych wpływające negatywnie na wizerunek organizacji. Uświadamiają jednocześnie konieczność kontrolowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS).
Erich Scheiber, Menedżer CIS podkreśla, "Coraz więcej liderów i menedżerów, profesjonalne zajmujących się bezpieczeństwem informacji zgodnych z ISO / IEC 27001, określa wdrożenie niniejszego standardu, jako kluczową "potrzebę biznesową." -niezbędną dla ochrony istnienia organizacji.“

 

ISO 20000: Zwiększenie jakością usług IT

Prawdziwa produktywność usług IT jest trudna do śledzenia dla organizacji nie związanych ściśle z technologiami IT. Jest to istotne, ponieważ każda organizacja przetwarzająca swoje dane w środowisku teleinformatycznym zdaje sobie sprawę z rozbieżności w postrzeganiu aspektów bezpieczeństwa informacji, efektywności zabezpieczeń i kosztów związanych z bezpieczeństwem.
ISO / IEC 20000 jako certyfikowany standard związany z jakością usług IT, jest rozpoznawalny na całym świecie. Przyczynia się to do znacznego zwiększenia efektywności i jakości usług IT oraz czyni je wymiernymi i transparentnymi.

 

ANSI/TIA 942 oraz EN 50600

W ostatnim czasie w całej Europie wzrasta popyt na certyfikację centrów danych. Stale rozwijający się trend, w którym firmy coraz częściej korzystają z zewnętrznych (outsourcingowych) usług IT i wykorzystują cloud computing (,,chmur") do przechowywania danych, wymusza na dostawcach konieczność zapewnienia najwyższej jakości, skuteczności, wydajności i bezpieczeństwa ich centrów danych. Potwierdzeniem tego może być certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.

Do czasu publikacji europejskiej normy EN 50600, CIS-CERT przeprowadza certyfikację Centrów Przetwarzania Danych zgdonie z wymaganiami amerykańskiej normy ANSI/TIA 942.


Korzyści związane z certyfikacją ISO

  • Wzrost zapytań ofertowych klientówpadlock
  • Wzrost wartości usług organizacji
  • Mandat zaufania wśród klientów i władz publicznych
  • Ważność prawna deklarowanej należytej staranności działań
  • Oszczędność czasu pojedynczych działań, ewidencji itp.
  • Optymalna ścieżka doskonalenia systemu
  • Motywacja dla personelu
  • Niezależność personelu

 

 

Skontaktuj się z nami - Zespół CIS chętnie pozostaje do Państwa dyspozycji w celu udzielenia informacji!
W niezobowiązującej rozmowie wstępnej, konkretnej sytuacji w firmie, możliwym czasie i zakresie projektu – będziemy obecni.

 

Kontakt

 

 

 

 

 

  

    

  

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C