Österreich
Secure Your Business
 

ruch dla Ciebie - w twojej karierze

 

 

 

Ausbildungen_Schachfiguren_web

Najlepsi trenerzy przekazują wiedzę z pierwszej ręki w sposób ukierunkowany na praktykę.

Kurs zakończony uznawanym certyfikatem.

 

Kursy CIS z zakresu ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000 przekazują sprawdzoną wiedzę techniczną pochodzącą bezpośrednio z jednostki certyfikującej. Ukończenie kursu potwierdzone zostaje certyfikatem uznawanym w środowisku krajowym
i międzynarodowym. Kurs oferuje również uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, na które, w chwili obecnej, istnieje duże zapotrzebowanie: umiejętność poprawnego wdrażania systemów zarządzania, ich optymalizacji, auditu zgodnego z nastawieniem na cel oraz skutecznej komunikacji w obrębie firmy.

Podczas kursów ISO 27001 i ISO 20000, w zależności od ich przebiegu, uzyskasz wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień dotyczących normy i jej interpretacji , korzystania z podejścia procesowego, podstaw prawnych i psychologii, a wszystko to przebiegnie w sposób ukierunkowany na praktykę. Udział w naszych szkoleniach będzie strategiczny dla dalszego rozwoju Twojej kariery.

 

Trenerzy CIS, dzięki swoim kwalifikacjom w zakresie technologii i umiejętnościom związanym z zarządzaniem, spełniają szereg złożonych wymagań z zakresu bezpieczeństwa informacji i zarządzania usługami. Pracując w pełnym wymiarze godzin są ciągle aktywni w dziedzinie, w której się specjalizują. W ten sposób nasi najlepsi trenerzy gwarantują Państwu realizację praktycznego szkolenia na najwyższym poziomie.

 

Przewaga CIS nad klasyczną formą seminariów, szkoleń i kursów:
Dzięki akredytacji udzielonej CIS przez BMWFJ dla ISO 27001 oraz przez itSMF UK dla ISO 20000 – certyfikaty uzyskane przez uczestników tych szkoleń uważane są za dokument w skali krajowej i międzynarodowej oraz są rozpoznawane i uznawane na całym świecie.

 

Dopuszczenie do egzaminów
Warunki podejścia do egzaminu zostały określone w treści kursów CIS. Rejestracja na egzamin musi być dokonana w formie pisemnej i przesłana do CIS, osoba ubiegająca się o certyfikat musi spełniać warunki określone przez jednostkę certyfikującą oraz powinna udokumentować swoje kwalifikacje. Jeśli osoba ubiegająca się o certyfikat uczestniczyła co najmniej w 80% programu szkoleniowego organizowanego przez CIS, jego umiejętności będą automatycznie uznawane. Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez inną jednostkę certyfikującą, CIS musi zatwierdzić zgodność programu tego szkolenia z własnym programem szkoleniowym realizowanym w tym zakresie. Dla stwierdzenia równoważności programów szkoleniowych osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu zobowiązana jest do złożenia odrębnego wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty prezentujące program szkolenia, w którym osoba brała udział. O dostęp do dokumentów potwierdzających zgodność programu szkoleniowego z ogólnymi wymogami można ubiegać się u jednostki certyfikującej. Po złożeniu przez osobę ubiegająca się o certyfikat, wniosku oraz wszelkich wymaganych dokumentów CIS porówna programy szkoleniowe, stwierdzi ich równoważność oraz zatwierdzi ważność uzyskanych przez osobę odpowiednich kwalifikacji. Kontrola ta składa się z technicznej dyskusji i trwa od 30 do 60 minut.

  

W przypadku szczególnych Państwa potrzeb ( np. potrzeby większej mobilności etc.) prosimy o kontakt z CIS. Z przyjemnością udzielimy Państwu pomocy.

Kurs CIS:

 
Manager Bezpieczeństwa Informacji w zgodności z ISO 27001

 

Audytor Bezpieczeństwa Informacji w zgodności z ISO 27001

 

Kurs odświeżający dla Managera i Auditora Bezpieczeństwa Informacji

 

ISO 20000 - Konsultant

 

ISO 20000 - Auditor

 

Pozostałe szkolenia nieakredytowane

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych szkoleniach!

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C