Österreich
Secure Your Business
 

Szkolenie: Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

 

CEL SZKOLENIA

 

 • Uświadomienie i przybliżenie uczestnikom Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2013.
 • Zdobycie wiedzy na temat audytowania powyższego systemu, postępowania z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz umiejętność budowania odpowiednich relacji z audytowanym.
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania i samodzielnego prowadzenia audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz dokumentowania  działań audytowych, a także zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
ODBIORCY SZKOLENIA

 

 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie bezpieczeństwa informacji.
 • Wyższa i średnia kadra kierownicza, a w szczególności osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, w tym pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych, administratorzy danych osobowych (ABI), oficerowie bezpieczeństwa.
 • Audytorzy, którzy chcą zdobyć podstawy wiedzy z zakresu audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 • Pracownicy odpowiedzialni za kontakty z kluczowymi klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 • Sesja 1
  • Wstęp do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) zgodnego z PN-ISO/IEC 27001:2013
  • Terminologia
  • elementy systemu
  • interpretacja i analiza wymagań systemu
  • Rodzina norm ISO 2700x
 • Sesja2
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Postępowanie z ryzykiem w podejściu procesowym
 • Sesja 3
  • Projektowanie, wdrażanie i certyfikacja systemu bezpieczeństwa informacji
 • Sesja 4
  • Analiza zabezpieczeń
  • Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego A normy PN-ISO/IEC 27001.

 

Dzień 2

 • Sesja 1
  • Praktyczne podejście do audytu bezpieczeństwa informacji
  • Przegląd środków nadzoru nad systemem zgodnym z ISO 27001
 • Sesja 2
  • Analiza zabezpieczeń
  • Interpretacja zapisów załącznika A normy PN-ISO/IEC 27001:2013
 • Sesja 3
  • Interpretacja zapisów załącznika A normy PN-ISO/IEC 27001:2013 - ciąg dalszy
 • Sesja 4
  • Narzędzia wspomagające prace audytora
  • Dokumentowanie i raportowanie audytu, listy kontrolne.

 

 • Test końcowy 2 dni / 16 h
CZAS TRWANIA SZKOLENIA

 2 dni / 16 h 

 

CERTYFIKAT

Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

 

 

CENA SZKOLENIA

 

Opłata za szkolenie zawiera: 

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia
 • Wydanie certyfikatu
TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 

 Aktualne teminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY SZKOLENIA

 

 • Zapoznanie uczestników z normami i standardami w zakresie bezpieczeństwa informacji. 
 • Zapoznanie uczestników ze ścieżką certyfikacji oraz z korzyściami płynącymi z takiego działania.
 • Podniesienie umiejętności w ramach realizacji audytów zgodności Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) z ISO 27001.
 • Umiejętność wyboru skutecznych zabezpieczeń w ramach wszystkich obszarów wynikających z ISO 27002.
 • Zapoznanie uczestników z obecnymi priorytetami i przyszłością w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C