Österreich
Secure Your Business
 

Manager ciągłości działania wg ISO 22301

 

CEL SZKOLENIA

 

 • Zapoznanie się z modelem normy ciągłości działania
 • Zapoznanie się z interpretacją wymagań normy
 • Nabycie wiedzy na temat zasad wdrożenia skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania procesów w oparciu o ryzyko.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 

DZIEŃ 1DZIEŃ 2

 

1. Istota zarządzania ciągłością działania w kontekście organizacji, cele oraz potencjalne korzyści wdrożenia BCM:

 • osadzenie BCM w kontekście organizacji i kulturze organizacyjnej
 • cel normy ISO 22301
 • cel wdrożenia BCM
 • korzyści i koszty związane z wdrożeniem BCM.

 

 

 

 

5. Analizy ryzyka (RA) i analizy wpływu na działanie (BIA), przykładowe analizy, zagrożenia i podatności:

 • zarządzania ryzykiem wg ISO 31000 w BCM
 • planowanie zarządzania ryzykiem
 • analiza ryzyka – prawdopodobieństwo, skutki/wpływ, podatności
 • analiza wpływu na działania biznesowe BIA
 • szacowanie ryzyka i opcje postępowania z ryzykiem
 • planowanie postępowania – plan zarządzania incydentami IMP
 • ocena skuteczności zarządzania ryzykiem.

 

2. Elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301:

 • definicje w ISO 22301
 • zarządzanie ryzykiem.

 

 

 

 

 

6. Strategia zachowania ciągłości działania i jej utrzymanie:

 • obszary strategiczne dla BCM
 • zagadnienia związane z ludźmi
 • wybór strategii – kryteria
 • utrzymanie BCM
 • monitorowanie
 • przeglądy BCM.

 

3. Etapy procesu zarządzania ciągłością działania zgodnie z cyklem PDCA :

 • kontekst organizacji
 • przywództwo
 • planowanie
 • wsparcie
 • funkcjonowanie
 • ocena
 • doskonalenie
 • polityka i procedury BCM
 • zasady opracowania polityki BCM
 • polityka i procedury BCM.
7. Budowanie planów ciągłości działania:
 • kategorie działań
 • incydent – oś czasu
 • Plan Zarządzania Incydentami (IMP)
 • Plan Ciągłości Działania (BCP)
 • testy, utrzymywanie i przeglądy
 • korzyści z testowania
 • rodzaje testów
 • ocena skuteczności i wyciąganie wniosków.

 

 

 

 4. Polityka i procedury BCM:

 • zasady opracowania polityki BCM
 • wymagania dotyczące dokumentacji
8. Auditowanie systemu BCM wg normy ISO 22301
 • korzyści z prowadzenia auditów BCM
 • audyt BCM jako narzędzie zarządcze
 • cele audytu BCM
 • planowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie wyników wg ISO 19011
 • działania poauditowe – doskonalenie BCM.
 

9. Test końcowy.

 

Certyfikat – po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdanie egzaminu.

 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 h

 

 

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

Aktualne terminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń

 

Do podanych cen doliczony zostanie 23% podatek VAT (w przypadku okazania stosownego oświadczenia o całkowitym finansowaniu usługi ze środków publicznych do podanej ceny nie zostanie doliczony 23% podatek VAT).

 

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki
 • Ciepły posiłek w ciągu dnia
 • Wydanie certyfikatu.

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C