Österreich
Secure Your Business
 

AudItor/ AudItor wiodący Bezpieczeństwa informacji ISO 27001 - SZKOLENIE AKREDYTOWANE

ORGAN AKREDYTACYJNY - MINISTERSTWO NAUKI,
BADAŃ I GOSPODARKI AUSTRII

 - po zdaniu egzaminu Uczestnicy otrzymują akredytowany certyfikat CIS-Information Security Auditor1 i nieakredytowany certyfikat Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001. Poprzez złożenie wniosku mogą się również ubiegać o otrzymanie certyfikatu EOQ2.

 

 

 1. Akredytowany certyfikat CIS-Information Security Auditor spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018 poz. 1999).


Zobacz odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie akredytowanych certyfikatów CIS. 

 

 

 2. EOQ (The European Organization for Quality) - na podstawie akredytowanego certyfikatu
CIS-Information Security Auditor można się ubiegać o certyfikat EOQ Information Security Management System Auditor.

 

 

 CIS – SERIA SZKOLEŃ   
IS AUDITOR dla ISO 27001

 

,,Najwyższa instancja” systemu bezpieczeństwa informacji

  

Ausbildungen_ISauditor_success

 

Szkolenie ,,IS Auditor” jest idealnym uzupełnieniem dla osób, które odbyły szkolenie ,,IS Manager”, ale nie tylko.

Korzyści z ukończenia tego szkolenia można podzielić na 2 grupy:


I. Jako Auditor możesz samodzielnie przeprowadzać wszystkie audity wewnętrzne oraz optymalnie - przy użyciu metod poznanych podczas kursu - przygotowywać przedsiębiorstwo do auditów zewnętrznych.

Jako IS Auditor stanowisz "najwyższą instancję" Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w firmie.

Będziesz mógł recenzować wewnętrzny system firmy pod względem jego zgodności z normą

oraz opracowywać możliwości jego poprawy przed uzyskaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa wg ISO/IEC 27001.

Audyty wewnętrzne przetrwały próbę jako skuteczne narzędzia do zrównoważonego wzrostu rentowności i efektywności Systemu Bezpieczeństwa Informacji.
CIS jako pierwsza jednostka w Austrii uzyskała akredytację. Oznacza to, że wydawane uczestnikom szkolenia certyfikaty są dokumentami uznawanymi zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

 

II. Uczestnicy szkolenia IS Auditor mogą ubiegać się o uzyskanie powołania na Audytora tzw. 3 –strony

i będą doskonale przygotowani do kompetentnego przeprowadzania auditów z zakresu Bezpieczeństwa Informacji. Mają oni również niepowtarzalną okazję do wnioskowania o przyznanie im certyfikatu EOQ Auditora Bezpieczeństwa Informacji. Certyfikat ten w krajach zachodniej Europy jest równoważny certyfikatom zawodowym.

 

 

Wypowiedź trenera CIS dr Petera Soudat

 

 

Szkolenie IS Auditor składa się z dwóch modułów:

  • Podstawy psychologii
  • Techniki auditowania

Aby móc uczestniczyć w szkoleniu, należy posiadać ważny certyfikat z ukończonego w firmie CIS – Certification akredytowanego szkolenia IS Manager lub równoważny dokument z ukończonego innego szkolenia np. na Pełnomocnika ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji objętego akredytacją w zakresie certyfikacji osób na zgodność z normą EN ISO/IEC 17024:2012 udzieloną przez krajową jednostkę akredytacyjną*. Kurs gwarantuje przyszłym Auditorom uzyskanie kwalifikacji na wysokim poziomie. Szkolenie otwiera możliwość zdobycia pracy na rozwijającym się rynku.

 

*-o dopuszczeniu do szkolenia decyduje jednostka certyfikacyjna CIS Cert po przeanalizowaniu programu szkoleniowego ukończonego szkolenia oraz weryfikacji akredytacji.

 

Czas trwania szkolenia:  3 dni

 

 

Podczas szkolenia realizowane są następujące moduły:

 

Egzamin Wstępny

 

2 godziny

 

Podstawy psychologii*:

 

2 dni

 

Techniki kontroli:

 

1 dzień

 

Egzamin IS Auditor i ważność certyfikatu:

 

1 godzina

       
  Formularz rejestracyjny
   
       


* ta część pokrywa się z szkoleniem dla aditorów/ auditorów technicznych wg normy ISO 19011

 

 

 

Terminy:

Aktualne terminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń

 

 

Szkolenia mogą być również organizowane w miejscach wyznaczonych przez zleceniodawce w terminach ustalonych pomiędzy stronami.

 

 


Koszty:


Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu IS Auditor wynosi 2 390,00 zł. (opłata akredytacyjna za egzamin i certyfikat jest już wliczona w cenę).

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek 23% VAT.

 

 

 

 


 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C