Österreich
Secure Your Business
 

Manager/Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001 - SZKOLENIE AKREDYTOWANE

ORGAN AKREDYTACYJNY - MINISTERSTWO NAUKI,
BADAŃ I GOSPODARKI AUSTRII

 - po zdaniu egzaminu Uczestnicy otrzymują akredytowany certyfikat CIS - Information Security Manager1 i nieakredytowany certyfikat Chief Security Officer. Poprzez złożenie wniosku mogą się również ubiegać o otrzymanie certyfikatu EOQ2.

 

 1. Certyfikat akredytowany CIS-Information Security Manager spełnia kryteria określone
w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12.10.2018 r.


Zobacz odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie.

 

 2. EOQ (The European Organization for Quality) - na podstawie akredytowanego certyfikatu
CIS-Information Security Manager można się ubiegać o certyfikat EOQ Information Security Management System Manager.

 

 

CIS-seria szkoleń:
IS MANAGER dla ISO 27001

 

Technologiczny ekspert z umiejętnością zarządzania.

 

Ausbildungen_infSec_Managerin

 

Information Security Manager to praca z przyszłością.

Jako IS Manager będziesz mógł zajmować centralną pozycję w firmie,

dla której strategiczną rolę odgrywa wiedza z zakresu zarządzania oraz umiejętności techniczne. Będziesz mógł samodzielnie dbać o ustanowienie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), jak również będziesz pełnić rolę pośrednika pomiędzy najwyższym kierownictwem a poziomami operacyjnymi przedsiębiorstwa.

 

Kursy CIS bezpiecznie poprowadzą Cię do celu – przekażemy Ci kluczową wiedzę z zakresu międzynarodowej normy ISO / IEC 27001, jak również nauczymy Cię właściwej interpretacji normy oraz metodyki wdrożenia zorientowanej na praktykę.


CIS jako pierwsza organizacja uzyskała akredytację dla swojego personelu certyfikującego w Austrii. Oznacza to, że certyfikaty wydawane przez CIS osobom uczestniczącym w szkoleniach są uznawane

zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

 

Uczestnicy szkolenia są kompetentnymi osobami świetnie przygotowanymi do pełnienia funkcji np. Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa. Szkolenie IS Manager - poprzez swój wyjątkowy program - skierowane jest również do osób zasiadających w Zarządach firm lub też tych, które pełnią funkcje kierownicze. Pozyskana wiedza umożliwi tym osobom kompetentne zarządzanie firmami czy też procesami w firmach - biorąc pod uwagę bezpieczeństwo informatyczne ich firm.

Wszystkie zainteresowane osoby, po ukończeniu dodatkowego akredytowanego szkolenia Auditor Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001 – ISA, mogą ubiegać się o powołanie na Auditora tzw. 3 –strony lub wzbogacić swoje kompetencje w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych czy też audytów swoich klientów.

Uczestnicy szkolenia mają również niepowtarzalną okazję do wnioskowania o przyznanie im certyfikatu EOQ Managera Bezpieczeństwa Informacji. Certyfikat ten w krajach zachodniej Europy jest równoważny certyfikatom zawodowym.

 

Wypowiedzi uczestników kursu


Jako że wymagania wobec Managera Bezpieczeństwa Informacji są wysokie, poziom szkolenia jest również na wysokim poziomie i stawia wysoko poprzeczkę .

 

 

Ausbildungen_InfSecManager

 

Kurs składa się z trzech modułów, które mogą być realizowanie niezależnie od siebie:

 

 

  • Normy ISO 27001 / ISO 27002
  • Podstawy psychologiczne IS Manager
  • Podstawy prawne

 

 

 

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu otrzymasz certyfikat ,, Information Security Manager” dla normy ISO 27001. Posiadając certyfikat IS Manager będziesz spełniać jeden z warunków przystąpienia do szkolenia ,,Information Security Auditor” także organizowanego przez CIS.

 

 

Czas trwania szkolenia:  4 dni

 

Podczas szkolenia realizowane są następujące moduły:

 

 

Normy ISO 27001 / ISO 27002

 

2 dni

 

Podstawy psychologii dla IS Manager

 

1 dzień

 

Podstawy prawne

 

1 dzień

 

Egzamin IS Manager i ważność certyfikatu

 

1 godzina

    
 Formularz Rejestracyjny  
    

  

  

Terminy: 

 

 

Aktualne terminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń

 

Szkolenia mogą być również organizowane w miejscach wyznaczonych przez zleceniodawcę w terminach ustalonych pomiędzy stronami.

 


Koszty:


Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu IS Manager wynosi 2 800,00 zł. netto (opłata akredytacyjna za egzamin i certyfikat jest już wliczona w cenę szkolenia).

 

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

 

 

 

 


 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C